Về VUACO.VN

Cờ vua được chơi bằng trí óc chứ không phải bằng đôi tay! – Khuyết danh
Cờ vua là một cách tuyệt vời để trẻ em xây dựng hình ảnh bản thân và lòng tự trọng. – Saudin Robovic
Cờ vua là môn nghệ thuật thể hiện tính khoa học của logic. – Mikhail Botvinnik
Hình mẫu Bàn cờ vua tiêu chuẩn; (H1)           Bô cờ vua tiêu chuẩn kt 35x 35; gồm 32 miếng ghép vuông gỗ: 16 ô  hương-16 ô tần bì

Cờ tướng gỗ gõ nguyên tấm 48 x 52 cm- Quân cờ gỗ hương 3,8 x1,5 cm 1 mặt

  Quân cờ gỗ trắc 3,8 x1, 5 cm chạy triện